Vitajte na stránkach spoločnosti Interaudit Univerzal

INTERAUDIT UNIVERZAL, s.r.o. je spoločnosť zameraná na poskytovanie komplexných audítorských a poradenských služieb pri podnikaní. Prostredníctvom svojich pracovníkov a partnerských spoločností môže poskytnúť služby na celom území Slovenskej republiky. Audítorskú činnosť vykonávame v komplexe ponúkaných služieb kolektívom pracovníkov zloženého z audítorov, asistentov audítorov, účtovníkov, daňových poradcov, finančných poradcov a komerčných právnikov. Náš audítorský team pracuje podľa overených postupov získaných od zahraničných audítorských spoločností s presným časovým a vecným postupom, a to jednak v oblasti auditu ako aj poradenstva. Audítorské činnosti vykonávame kolektívom našich pracovníkov zostaveného z potrebných odborníkov v počte závislom od rozsahu požadovaných prác a veľkosti obchodnej spoločnosti.